Blasiuszegen

Vandaag is het de feestdag van de heilige Blasius. In veel katholieke kerken wordt dan de ‘Blasiuszegen’ gegeven. Hierbij houdt de priester of diaken twee gewijde kaarsen kruislings voor iemands keel en wordt de volgende zegen uitgesproken: “Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam … Lees verder Blasiuszegen

Driekoningenzingen

Op 6 januari viert de katholieke kerk het hoogfeest van de Openbaring van de Heer, in de volksmond bekend als ‘Driekoningen’. In Nederland vindt de kerkelijke viering plaats op de zondag tussen 2 en 8 januari. Herdacht wordt dat de pasgeboren Jezus ‘aan de volkeren’ (gesymboliseerd door de drie ‘koningen’ of ‘wijzen uit het Oosten’) … Lees verder Driekoningenzingen

‘Zalig Kerstmis’

Op 25 december vieren christenen de geboorte van Jezus. ‘Kerstmis’, zoals dit feest heet, begint voor veel katholieken met een eucharistieviering in de late avond van 24 december, ook wel ‘nachtmis’ genoemd. Ze wensen elkaar een ‘Zalig Kerstmis’ (bron: Het Geel-Witte Boekje). Het ‘Kindje Jezus’ wordt pas met Kerstmis in de kribbe gelegd van kerststallen … Lees verder ‘Zalig Kerstmis’

Het knikengeltje

In de week voorafgaand aan Kerstmis is het in katholieke kerken gebruikelijk om een kerststal in te richten. Vaak wordt bij de kerstgroep een ‘knikengeltje’ geplaatst. Het beeldje stelt een engel voor die op een offerblok zit en een soort spaarpot vasthoudt. De engel heeft een scharnierend hoofd dat begint te knikken als er een muntstuk in gedaan … Lees verder Het knikengeltje

Advent: tijd van verwachting en inkeer

Met de ‘eerste zondag van de advent’ begint vandaag voor katholieken een nieuw ‘kerkelijk jaar’. De adventstijd start steeds op de zondag vier weken voor Kerstmis, 25 december, wanneer Jezus’ geboorte gevierd wordt. De naam ‘advent’ gaat terug op het Latijnse woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. De advent is een tijd van voorbereiding op de komst van Jezus, de … Lees verder Advent: tijd van verwachting en inkeer

Misje spelen

Tot het eind van de jaren vijftig was ‘misje spelen’ een geliefde bezigheid van katholieke kinderen. Als priester uitgedoste jongens droegen de mis op aan een speelgoedaltaartje, daarbij soms zelfs bijgestaan door heuse ‘misdienaars’ (foto: circa 1935). Ze bootsten tot in detail een eucharistieviering na, gebruik makend van miniaturen van alle attributen die tijdens een … Lees verder Misje spelen

Pesjonkelen

Allerzielen, 2 november: de katholieke kerk gedenkt de overledenen. Veel katholieken bezoeken deze dag graven van dierbaren om er bloemen en lichtjes bij te plaatsen. Op Allerzielen is het gebruikelijk te bidden voor de ‘zielen in het vagevuur’, een soort wachtruimte voor zielen van overledenen die nog te veel op hun kerfstok hadden om rechtstreeks tot … Lees verder Pesjonkelen