Meimaand Mariamaand

Mei en oktober zijn in de katholieke kerk ‘Mariamaanden’. De devotie tot Maria krijgt dan beduidend meer aandacht. In vieringen, of in processies, rozenkransgebeden en bedevaarten komt deze Mariaverering tot uitdrukking. Op vele plaatsen is er in de meimaand een ‘Marialof’. Het ‘Allerheiligste’, de geconsacreerde hostie, wordt getoond (‘uitgesteld’ in katholiek jargon) om in stilte … Lees verder Meimaand Mariamaand

‘Het Angelus klept’

Vandaag wordt in de katholieke kerk het hoogfeest van Maria Boodschap gevierd, ook wel ‘Aankondiging van de Heer’ genoemd. Herdacht wordt dat de aartsengel Gabriël verscheen aan Maria en haar zei dat ze zwanger zou worden van Jezus (Lucas 1,26-35) (foto: Angelustoren, Sint-Josephkerk, Leiden). Vroege baden vrome katholieken driemaal daags – om 6, 12 en … Lees verder ‘Het Angelus klept’