De engelbewaarder

Op 2 oktober wordt in de katholieke kerk de ‘gedachtenis van de Heilige Engelbewaarders’ gevierd. Het begrip ‘engelbewaarder’ of ‘beschermengel verwijst naar het geloof dat God voor ieder mens een speciale engel heeft uitverkoren die hem/haar beschermt en begeleidt (foto: Marcantonio Franceschini (1648-1729), The Guardian Angel, Dulwich Picture Gallery, Londen). Engelen zijn door God geschapen … Lees verder De engelbewaarder

Palmpaasoptocht

Op de laatste zondag vóór Pasen, dit jaar op 9 april, viert de katholieke kerk ‘Palmpasen’. Herdacht wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij hij uitbundig met palmtakken werd toegejuicht. Katholieke kinderen liepen vroeger op Palmpasen massaal mee in ‘Palmpaasoptochten’. Nog steeds worden die in sommige plaatsen gehouden, zij het met minder deelnemers (foto: … Lees verder Palmpaasoptocht

Het vastentrommeltje

De veertigdaagse vasten ter voorbereiding op Pasen, houdt voor veel katholieken een beperking in van het gebruik van bepaalde producten of gewoontes, zoals vlees, roken, het nuttigen van alcohol, snoepen, televisie kijken of uitgaan. Vroeger hadden praktisch alle katholieke kinderen een ‘vastentrommeltje’ waar aangeboden snoep in werd bewaard tot na de vasten. Gebruikt werden lege … Lees verder Het vastentrommeltje

Driekoningenzingen

Op 6 januari viert de katholieke kerk het hoogfeest van de Openbaring van de Heer, in de volksmond bekend als ‘Driekoningen’. In Nederland vindt de kerkelijke viering plaats op de zondag tussen 2 en 8 januari. Herdacht wordt dat de pasgeboren Jezus ‘aan de volkeren’ (gesymboliseerd door de drie ‘koningen’ of ‘wijzen uit het Oosten’) … Lees verder Driekoningenzingen

Het knikengeltje

In de week voorafgaand aan Kerstmis is het in katholieke kerken gebruikelijk om een kerststal in te richten. Vaak wordt bij de kerstgroep een ‘knikengeltje’ geplaatst. Het beeldje stelt een engel voor die op een offerblok zit en een soort spaarpot vasthoudt. De engel heeft een scharnierend hoofd dat begint te knikken als er een muntstuk in gedaan … Lees verder Het knikengeltje

Misje spelen

Tot het eind van de jaren vijftig was ‘misje spelen’ een geliefde bezigheid van katholieke kinderen. Als priester uitgedoste jongens droegen de mis op aan een speelgoedaltaartje, daarbij soms zelfs bijgestaan door heuse ‘misdienaars’ (foto: circa 1935). Ze bootsten tot in detail een eucharistieviering na, gebruik makend van miniaturen van alle attributen die tijdens een … Lees verder Misje spelen