Allerzielen

Op Allerzielen, 2 november, gedenkt de Rooms-Katholieke Kerk alle overledenen. Dit gebruik werd in de tiende eeuw door de benedictijnse abdij in het Franse Cluny ingevoerd en is in de veertiende eeuw door de hele kerk overgenomen. Op Allerzielen wordt in kerken ook speciaal gebeden voor de zielen in het vagevuur. Hiermee ging vroeger het … Lees verder Allerzielen

Sacramentsprocessie

Vandaag, de tweede donderdag na Pinksteren, viert de katholieke kerk ‘Sacramentsdag’ om de instelling van de eucharistie te gedenken. In Nederland (en andere landen) wordt dit feest gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op Sacramentsdag wordt op veel plaatsen een ‘Sacramentsprocessie’ gehouden. Hierbij draagt een priester een monstrans met een geconsacreerde hostie voor zich … Lees verder Sacramentsprocessie

Meimaand Mariamaand

Mei en oktober zijn in de katholieke kerk ‘Mariamaanden’. De devotie tot Maria krijgt dan beduidend meer aandacht. In vieringen, of in processies, rozenkransgebeden en bedevaarten komt deze Mariaverering tot uitdrukking. Op vele plaatsen is er in de meimaand een ‘Marialof’. Het ‘Allerheiligste’, de geconsacreerde hostie, wordt getoond (‘uitgesteld’ in katholiek jargon) om in stilte … Lees verder Meimaand Mariamaand

Palmpaasoptocht

Op de laatste zondag vóór Pasen, dit jaar op 9 april, viert de katholieke kerk ‘Palmpasen’. Herdacht wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij hij uitbundig met palmtakken werd toegejuicht. Katholieke kinderen liepen vroeger op Palmpasen massaal mee in ‘Palmpaasoptochten’. Nog steeds worden die in sommige plaatsen gehouden, zij het met minder deelnemers (foto: … Lees verder Palmpaasoptocht

Het vastentrommeltje

De veertigdaagse vasten ter voorbereiding op Pasen, houdt voor veel katholieken een beperking in van het gebruik van bepaalde producten of gewoontes, zoals vlees, roken, het nuttigen van alcohol, snoepen, televisie kijken of uitgaan. Vroeger hadden praktisch alle katholieke kinderen een ‘vastentrommeltje’ waar aangeboden snoep in werd bewaard tot na de vasten. Gebruikt werden lege … Lees verder Het vastentrommeltje

‘Een askruisje halen’

Op Aswoensdag gingen katholieken ten tijde van het ‘Rijke Roomse Leven’ massaal ‘een askruisje halen’. Tegenwoordig doen gelovigen dat nog in beperkte mate. De as van verbrande buxustakjes, de ‘palmtakjes’ die tijdens Palmzondag het jaar daarvoor zijn gewijd, wordt tijdens de eucharistieviering (of in een andere viering) op Aswoensdag (dit jaar 1 maart) door een … Lees verder ‘Een askruisje halen’

Driekoningenzingen

Op 6 januari viert de katholieke kerk het hoogfeest van de Openbaring van de Heer, in de volksmond bekend als ‘Driekoningen’. In Nederland vindt de kerkelijke viering plaats op de zondag tussen 2 en 8 januari. Herdacht wordt dat de pasgeboren Jezus ‘aan de volkeren’ (gesymboliseerd door de drie ‘koningen’ of ‘wijzen uit het Oosten’) … Lees verder Driekoningenzingen

‘Zalig Kerstmis’

Op 25 december vieren christenen de geboorte van Jezus. ‘Kerstmis’, zoals dit feest heet, begint voor veel katholieken met een eucharistieviering in de late avond van 24 december, ook wel ‘nachtmis’ genoemd. Ze wensen elkaar een ‘Zalig Kerstmis’ (bron: Het Geel-Witte Boekje). Het ‘Kindje Jezus’ wordt pas met Kerstmis in de kribbe gelegd van kerststallen … Lees verder ‘Zalig Kerstmis’

Het knikengeltje

In de week voorafgaand aan Kerstmis is het in katholieke kerken gebruikelijk om een kerststal in te richten. Vaak wordt bij de kerstgroep een ‘knikengeltje’ geplaatst. Het beeldje stelt een engel voor die op een offerblok zit en een soort spaarpot vasthoudt. De engel heeft een scharnierend hoofd dat begint te knikken als er een muntstuk in gedaan … Lees verder Het knikengeltje

Advent: tijd van verwachting en inkeer

Met de ‘eerste zondag van de advent’ begint vandaag voor katholieken een nieuw ‘kerkelijk jaar’. De adventstijd start steeds op de zondag vier weken voor Kerstmis, 25 december, wanneer Jezus’ geboorte gevierd wordt. De naam ‘advent’ gaat terug op het Latijnse woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. De advent is een tijd van voorbereiding op de komst van Jezus, de … Lees verder Advent: tijd van verwachting en inkeer