Allerzielen

Op Allerzielen, 2 november, gedenkt de Rooms-Katholieke Kerk alle overledenen. Dit gebruik werd in de tiende eeuw door de benedictijnse abdij in het Franse Cluny ingevoerd en is in de veertiende eeuw door de hele kerk overgenomen. Op Allerzielen wordt in kerken ook speciaal gebeden voor de zielen in het vagevuur. Hiermee ging vroeger het … Lees verder Allerzielen

De engelbewaarder

Op 2 oktober wordt in de katholieke kerk de ‘gedachtenis van de Heilige Engelbewaarders’ gevierd. Het begrip ‘engelbewaarder’ of ‘beschermengel verwijst naar het geloof dat God voor ieder mens een speciale engel heeft uitverkoren die hem/haar beschermt en begeleidt (foto: Marcantonio Franceschini (1648-1729), The Guardian Angel, Dulwich Picture Gallery, Londen). Engelen zijn door God geschapen … Lees verder De engelbewaarder

Sacramentsprocessie

Vandaag, de tweede donderdag na Pinksteren, viert de katholieke kerk ‘Sacramentsdag’ om de instelling van de eucharistie te gedenken. In Nederland (en andere landen) wordt dit feest gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op Sacramentsdag wordt op veel plaatsen een ‘Sacramentsprocessie’ gehouden. Hierbij draagt een priester een monstrans met een geconsacreerde hostie voor zich … Lees verder Sacramentsprocessie

IJsheiligen

De periode van 11 tot en met 14 mei, waarin de katholieke kerk de feesten viert van de heilige Mamertus van Vienne (11 mei), Pancratius van Rome (12 mei), Servatius van Maastricht (13 mei) en Bonifatius van Tarsus (14 mei), is in de volksweerkunde bekend als ‘IJsheiligen’. Van oudsher worden deze dagen wel beschouwd als de … Lees verder IJsheiligen

‘Het Angelus klept’

Vandaag wordt in de katholieke kerk het hoogfeest van Maria Boodschap gevierd, ook wel ‘Aankondiging van de Heer’ genoemd. Herdacht wordt dat de aartsengel Gabriël verscheen aan Maria en haar zei dat ze zwanger zou worden van Jezus (Lucas 1,26-35) (foto: Angelustoren, Sint-Josephkerk, Leiden). Vroege baden vrome katholieken driemaal daags – om 6, 12 en … Lees verder ‘Het Angelus klept’

Driekoningenzingen

Op 6 januari viert de katholieke kerk het hoogfeest van de Openbaring van de Heer, in de volksmond bekend als ‘Driekoningen’. In Nederland vindt de kerkelijke viering plaats op de zondag tussen 2 en 8 januari. Herdacht wordt dat de pasgeboren Jezus ‘aan de volkeren’ (gesymboliseerd door de drie ‘koningen’ of ‘wijzen uit het Oosten’) … Lees verder Driekoningenzingen

‘Zalig Kerstmis’

Op 25 december vieren christenen de geboorte van Jezus. ‘Kerstmis’, zoals dit feest heet, begint voor veel katholieken met een eucharistieviering in de late avond van 24 december, ook wel ‘nachtmis’ genoemd. Ze wensen elkaar een ‘Zalig Kerstmis’ (bron: Het Geel-Witte Boekje). Het ‘Kindje Jezus’ wordt pas met Kerstmis in de kribbe gelegd van kerststallen … Lees verder ‘Zalig Kerstmis’

Het knikengeltje

In de week voorafgaand aan Kerstmis is het in katholieke kerken gebruikelijk om een kerststal in te richten. Vaak wordt bij de kerstgroep een ‘knikengeltje’ geplaatst. Het beeldje stelt een engel voor die op een offerblok zit en een soort spaarpot vasthoudt. De engel heeft een scharnierend hoofd dat begint te knikken als er een muntstuk in gedaan … Lees verder Het knikengeltje