Allerzielen

Op Allerzielen, 2 november, gedenkt de Rooms-Katholieke Kerk alle overledenen. Dit gebruik werd in de tiende eeuw door de benedictijnse abdij in het Franse Cluny ingevoerd en is in de veertiende eeuw door de hele kerk overgenomen. Op Allerzielen wordt in kerken ook speciaal gebeden voor de zielen in het vagevuur. Hiermee ging vroeger het … Lees verder Allerzielen