‘Het Angelus klept’

Vandaag wordt in de katholieke kerk het hoogfeest van Maria Boodschap gevierd, ook wel ‘Aankondiging van de Heer’ genoemd. Herdacht wordt dat de aartsengel Gabriël verscheen aan Maria en haar zei dat ze zwanger zou worden van Jezus (Lucas 1,26-35) (foto: Angelustoren, Sint-Josephkerk, Leiden). Vroege baden vrome katholieken driemaal daags – om 6, 12 en … Lees verder ‘Het Angelus klept’

Het vastentrommeltje

De veertigdaagse vasten ter voorbereiding op Pasen, houdt voor veel katholieken een beperking in van het gebruik van bepaalde producten of gewoontes, zoals vlees, roken, het nuttigen van alcohol, snoepen, televisie kijken of uitgaan. Vroeger hadden praktisch alle katholieke kinderen een ‘vastentrommeltje’ waar aangeboden snoep in werd bewaard tot na de vasten. Gebruikt werden lege … Lees verder Het vastentrommeltje

‘Een askruisje halen’

Op Aswoensdag gingen katholieken ten tijde van het ‘Rijke Roomse Leven’ massaal ‘een askruisje halen’. Tegenwoordig doen gelovigen dat nog in beperkte mate. De as van verbrande buxustakjes, de ‘palmtakjes’ die tijdens Palmzondag het jaar daarvoor zijn gewijd, wordt tijdens de eucharistieviering (of in een andere viering) op Aswoensdag (dit jaar 1 maart) door een … Lees verder ‘Een askruisje halen’