Advent: tijd van verwachting en inkeer

Met de ‘eerste zondag van de advent’ begint vandaag voor katholieken een nieuw ‘kerkelijk jaar’. De adventstijd start steeds op de zondag vier weken voor Kerstmis, 25 december, wanneer Jezus’ geboorte gevierd wordt. De naam ‘advent’ gaat terug op het Latijnse woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. De advent is een tijd van voorbereiding op de komst van Jezus, de … Lees verder Advent: tijd van verwachting en inkeer

Misje spelen

Tot het eind van de jaren vijftig was ‘misje spelen’ een geliefde bezigheid van katholieke kinderen. Als priester uitgedoste jongens droegen de mis op aan een speelgoedaltaartje, daarbij soms zelfs bijgestaan door heuse ‘misdienaars’ (foto: circa 1935). Ze bootsten tot in detail een eucharistieviering na, gebruik makend van miniaturen van alle attributen die tijdens een … Lees verder Misje spelen

Pesjonkelen

Allerzielen, 2 november: de katholieke kerk gedenkt de overledenen. Veel katholieken bezoeken deze dag graven van dierbaren om er bloemen en lichtjes bij te plaatsen. Op Allerzielen is het gebruikelijk te bidden voor de ‘zielen in het vagevuur’, een soort wachtruimte voor zielen van overledenen die nog te veel op hun kerfstok hadden om rechtstreeks tot … Lees verder Pesjonkelen