De engelbewaarder

Op 2 oktober wordt in de katholieke kerk de ‘gedachtenis van de Heilige Engelbewaarders’ gevierd. Het begrip ‘engelbewaarder’ of ‘beschermengel verwijst naar het geloof dat God voor ieder mens een speciale engel heeft uitverkoren die hem/haar beschermt en begeleidt (foto: Marcantonio Franceschini (1648-1729), The Guardian Angel, Dulwich Picture Gallery, Londen). Engelen zijn door God geschapen … Lees verder De engelbewaarder

Aanbidding van het Allerheiligste

Ten tijde van het ‘Rijke Roomsche Leven’ was ‘aanbidding van het Allerheiligste’ een massaal beoefende devotie. Het Allerheiligste is een geconsacreerde hostie. Tijdens een stille gebedstijd wordt in kerken of kapellen het Allerheiligste in een monstrans ter aanbidding getoond, ‘uitgesteld’ in katholiek jargon (foto: aanbidding in de Sacramentskapel van de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch). ‘Aanbidden’ is … Lees verder Aanbidding van het Allerheiligste

Sacramentsprocessie

Vandaag, de tweede donderdag na Pinksteren, viert de katholieke kerk ‘Sacramentsdag’ om de instelling van de eucharistie te gedenken. In Nederland (en andere landen) wordt dit feest gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op Sacramentsdag wordt op veel plaatsen een ‘Sacramentsprocessie’ gehouden. Hierbij draagt een priester een monstrans met een geconsacreerde hostie voor zich … Lees verder Sacramentsprocessie

IJsheiligen

De periode van 11 tot en met 14 mei, waarin de katholieke kerk de feesten viert van de heilige Mamertus van Vienne (11 mei), Pancratius van Rome (12 mei), Servatius van Maastricht (13 mei) en Bonifatius van Tarsus (14 mei), is in de volksweerkunde bekend als ‘IJsheiligen’. Van oudsher worden deze dagen wel beschouwd als de … Lees verder IJsheiligen

Meimaand Mariamaand

Mei en oktober zijn in de katholieke kerk ‘Mariamaanden’. De devotie tot Maria krijgt dan beduidend meer aandacht. In vieringen, of in processies, rozenkransgebeden en bedevaarten komt deze Mariaverering tot uitdrukking. Op vele plaatsen is er in de meimaand een ‘Marialof’. Het ‘Allerheiligste’, de geconsacreerde hostie, wordt getoond (‘uitgesteld’ in katholiek jargon) om in stilte … Lees verder Meimaand Mariamaand

Palmpaasoptocht

Op de laatste zondag vóór Pasen, dit jaar op 9 april, viert de katholieke kerk ‘Palmpasen’. Herdacht wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij hij uitbundig met palmtakken werd toegejuicht. Katholieke kinderen liepen vroeger op Palmpasen massaal mee in ‘Palmpaasoptochten’. Nog steeds worden die in sommige plaatsen gehouden, zij het met minder deelnemers (foto: … Lees verder Palmpaasoptocht

‘Het Angelus klept’

Vandaag wordt in de katholieke kerk het hoogfeest van Maria Boodschap gevierd, ook wel ‘Aankondiging van de Heer’ genoemd. Herdacht wordt dat de aartsengel Gabriël verscheen aan Maria en haar zei dat ze zwanger zou worden van Jezus (Lucas 1,26-35) (foto: Angelustoren, Sint-Josephkerk, Leiden). Vroege baden vrome katholieken driemaal daags – om 6, 12 en … Lees verder ‘Het Angelus klept’

Het vastentrommeltje

De veertigdaagse vasten ter voorbereiding op Pasen, houdt voor veel katholieken een beperking in van het gebruik van bepaalde producten of gewoontes, zoals vlees, roken, het nuttigen van alcohol, snoepen, televisie kijken of uitgaan. Vroeger hadden praktisch alle katholieke kinderen een ‘vastentrommeltje’ waar aangeboden snoep in werd bewaard tot na de vasten. Gebruikt werden lege … Lees verder Het vastentrommeltje

‘Een askruisje halen’

Op Aswoensdag gingen katholieken ten tijde van het ‘Rijke Roomse Leven’ massaal ‘een askruisje halen’. Tegenwoordig doen gelovigen dat nog in beperkte mate. De as van verbrande buxustakjes, de ‘palmtakjes’ die tijdens Palmzondag het jaar daarvoor zijn gewijd, wordt tijdens de eucharistieviering (of in een andere viering) op Aswoensdag (dit jaar 1 maart) door een … Lees verder ‘Een askruisje halen’